نمونه پکینگ لیست

فاکتور و پکینگ لیست 

فاکتور و پکینگ لیست

ما در این اینجار سعی خواهیم کرد تا دو سند بسیار مهم (فاکتور و پکینگ لیست) در انجام امور گمرکی را به شما معرفی کنیم .

فاکتور در واردات و صادرات

فاکتور، سیاهه خرید یا صورتحساب فروش
(‌توسط فروشنده صادر مي شود / توسط صادر كننده صادر مي شود )
کالاست که پس از اخذ وجه موضوع پروفرما توسط فروشنده و یا اطمینان از انجام ثبت سفارش و گشایش اعتباربانکی توسط فروشنده صادرو به همراه سایر اسناد لازم ( طبق توافق مندرج درپروفرما) از جمله گواهی مبدأ، صورت عدل بندی، بارنامه و ….. جهت خریدار یا از طریق بانک خود به بانک گشایش کننده ارسال می گردد. فاکتور یکی از اسناد اصلی و مهم برای ترخیص کالا در گمرک نیز حائزاهمیت است.

اطلاعات در فاکتور

مشخصات یک فاکتور تا حدود زیادی با مشخصات پروفرما مطابقت دارد. فقط درپروفرما شرایطی منظور شده که ممکن است در فاکتور منظورنگردد. ضمناً درفاکتور به اطلاعاتی اشاره می شود که در موقع صدور پروفرما مشخص نشده است همانند شماره ثبت سفارش، شماره اعتبار اطلاعات مندرج دریک فاکتور عبارت اند از:
• عنوان فاکتور
• تاریخ فاکتور
• کد کالا
• بندرخروج کالا
• شماره بیمه نامه
• شماره اعتباراسنادی
• علامت کالا
• بانک گشاینده اعتبار
• قیمت کالا ( واحد و کل)
• نوع قرارداد ( شرایط خرید )
• وزن خالص
• وزن ناخالص
• کشور سازنده
• مشخصات کالا
• شرایط تحویل
• شرایط پرداخت
• شماره سفارش یا قرارداد
• و……

نمونه فاکتور تجاری برای واردات

 

پکینگ لیست در واردات و صادرات

Packing List يا فهرست عدل بندي یا پکینگ لیست
(‌توسط فروشنده يا شركتهاي بارشماري صادر مي شود / يكي از اسناد گمركي است )
– معمولاً توسط فروشنده و یا فرستنده کالا تهیه می گردد لیکن شرکت های تخصصی نیز وجود دارندکه به امر بسته بندی کالا مبادرت نموده وفهرستی از محتویات بسته ها و نوع بسته ها را تهیه می نمایند. ( شركتها در گمركات كشور مستقر مي شودند بنام بارشماري ) زمانی که تنوع بسته بندی ویا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری می باشد. در غیراینصورت گمرک مکلف است کلیه بسته ها را باز نموده و بازرسی نماید. ز مانی که کالا یکنواخت یعنی بسته بندی کالا از نظر ظاهر و محتویات یکسان باشند و این موضوع در فاکتور فروش کالا نیز به صراحت قید شده باشد ویا اینکه کالا به صورت باز وقابل رؤیت وارد و به گمرک اظهار شود نیازی به ارائه لیست عدل بندی نمی باشد.

اطلاعات پکینگ لیست

اطلاعاتی که در متن فهرست عدل بندی ( Packing List) درج می شود عبارت اند از:
• تعداد بسته
• تعداد ارقام هربسته
• نوع بسته بندی
• اندازه کالا
• وزن خالص و ناخالص
• مشخصات سفارش و فاکتور
• و……..
فهرست عدل بندی کالا از جمله اسنادی است که در ارزیابی دقیق کالا توسط مأموران گمرکی بسیار اهمیت دارد.

فاکتور و پکینگ لیست باید به بهترین نحو و در سربرگ فروشنده تنظیم و در اختبار خریدار قرار گیرد .

نمونه پکینگ لیست

گروه مسترترخیص آماده همکاری جهت انجام خدمات گمرکی شما در تمامی گمرکات کشور علی الخصوص گمرکات شمال غرب ( گمرک بازرگان ، گمرک جلفا ، گمرک سهلان ، مرز رازی ) می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *