سه فعالیت اساسی قبل از واردات کالا

اول : بررسی دقیق مجوز‌ها و بخشنامه‌های گمرک

دوم : محاسبه دقیق میزان هزینه های گمرکی

سوم : بازاریابی کالای مورد نظر جهت واردات