ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار چه نوع ضمانت نامه ای است؟

ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار چه نوع ضمانت نامه ای است؟

ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار چیست؟

این ضمانت نامه به طور کلی به نوعی از ضمانت نامه گفته می شود که به موجب آن تعهد خاصی به طرف دوم قرارداد برای پرداخت وجوه داده می شود. در این صورت اطمینان بیش تری در معاملاتی که انجام می شود، صورت خواهد پذیرفت. ضمانت نامه های بانکی بسیار زیادی برای این موضوع کاربرد دارد اما معتبرترین این ضمانت نامه ها ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار می باشد. این ضمانت نامه به منظور اطمینان دادن به طرف دوم معامله برای انجام به موقع تعهدات داده می شود، از این رو هر نوع مشکلی که در این حین برای معامله پیش بیاید، این ضمانت نامه تضمینی خوبی برای رفع آن خواهد بود.

در برخی موارد کارفرما ممکن است که برای شروع فعالیت نیاز به مبلغی وجه نقد داشته باشد که از طرف دیگر معامله آن را دریافت می کند. از این رو ضمانت نامه حسن انجام کار به عنوان تعهدی برای بازگشت پول پرداخت شده عمل خواهد نمود. در صورتی که این ضمانت نامه به عنوان تعهد به طرف قرارداد ارائه شود، هر نوع مشکل در مورد بازگشت هزینه ها برطرف خواهد شد. بهتر است که برای همه معاملاتی که در حوزه صادرات و واردات کالاها انجام می شود، ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار به عنوان بخشی مهمی از شرایط قرارداد ارائه گردد.

این کار سبب خواهد شد که اعتماد طرفین بیش تر شده و هیچ کدام ضرر نکنند. وجهی در زمان دریافت این ضمانت نامه دریافت می گردد و برای امور مربوط به ارائه آن صرف می شود. این مبلغ را بین 5 تا 10 درصد قرارداد تخمین زده اند. در ادامه کاربردهای مختلف ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار را برای شما بیان می کنیم.

ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار چه نوع ضمانت نامه ای است؟

کاربرد ضمانت نامه حسن انجام کار

موسسات دولتی و نهادهای خاصی که در حوزه صادرات و واردات فعالیت می کنند، از این ضمانت نامه بانکی استفاده های زیادی می کنند. این ضمانت نامه به طرف قرارداد ارائه می گردد و این فرد تا پایان قرارداد این ضمانت نامه را برای اطمینان بیش تر نزد خود نگه خواهد داشت. در صورتی که کار به موقع تحویل داده نشود یا خسارت خاصی به کار وارد شود، ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار سبب می شود که این فرد بتواند خسارت وارده را جبران نماید.

لازم به ذکر است که در حوزه صادرات و واردات ضمانت نامه های زیادی ارائه شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اما همه این ضمانت نامه ها به اندازه ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار کاربردی نبوده و برای کارهای مختلف کاربردی نخواهد بود. مدارکی لازم است که این ضمانت نامه در زمان مناسب و به سرعت ارائه گردد، در ادامه این مدارک را برای شما بیان خواهیم کرد.

مدارک لازم برای ضمانت نامه حسن انجام کار

پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا از ابتدایی ترین مدارکی است که باید برای ارائه این ضمانت نامه تحویل داده شود. بیمه نامه بانکی از دیگر مدارکی است که در زمان نیاز به این ضمانت نامه باید ارائه گردد. نامه ای با عنوان نامه پذیرش بازرسی سومین مدرک لازم برای دریافت این ضمانت نامه بانکی می باشد.

تعهد نامه ای هم به منظور پابرجه بودن در معامله باید برای دریافت این ضمانت نامه ارائه شود. سند حمل از دیگر بخش هایی می باشد که تکمیل کننده مدارک لازم برای دریافت این ضمانت نامه خواهد بود. سند حمل از بخش هایی می باشد که به عنوان مدارک لازم برای این ضمانت نامه ارائه می شود و بخشی است که از قسمت های مختلفی تشکیل می شود. بارنامه و راهنامه از بخش هایی می باشد که به سند حمل مربوط می شود، همه این بخش ها به گواهی بازرسی کالا مربوط خواهد شد.

ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار چه نوع ضمانت نامه ای است؟

انواع ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه ها را به طور کلی به سه دسته تقسیم می نمایند، ضمانت نامه های گمرکی و پیش پرداخت و شرکت در مناقصه. این ضمانت نامه ها را به منظور اطمینان از دقت عمل و حسن انجام کار به کار می برند و به صورت اصولی به آن می پردازند. در ادامه نمونه های دیگر ضمانت نامه های بانکی را به شما معرفی می نماییم.

ضمانت نامه های گمرکی به صورت کلی برای مواردی به کار برده می شود که کارفرما برای پرداخت وجوه پرداخت به گمرک دچار مشکل شده باشد و این ضمانت نامه را به عنوان تضمین پرداخت وجوه به گمرک ارائه می دهد.

این ضمانت نامه و تعهد هم به منظور اطمینان دادن به طرف دیگر قرارداد در پرداخت وجوه دریافتی یا انجام به موقع وظایف محول شده به کار برده می شود. در این مورد به میزان کافی توضیحات را ارائه کردیم.

اگر قرارداد تعیین شده در بین پیمانکار و طرف دیگر قرارداد نیاز به پرداخت مبالغی به عنوان پیش پرداخت داشته باشد، به منظور اطمینان از پرداخت وجوه این ضمانت نامه را ارائه می دهند.

شرایط ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار

لازم است که شما را با شرایط ارائه این ضمانت نامه یا سیار ضمانت نامه ها بیش تر آشنا کنیم.

بانک ها شرایط خاصی را برای ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار درخواست می کنند و اولین شرط در مورد این مساله ارائه طلا یا وجه نقد به عنوان وثیقه می باشد.

یکی دیگر از این شرایط می تواند دریافت سفته های معتبر بانکی باشد، شاید سوالی در این مورد برای شما ایجاد شده باشد که آیا برای دریافت ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار حتما لازم است که تمامی این موارد ارائه شود؟ پاسخ این سوال را در ادامه برای شما عرض می کنیم، در برخی موارد یکی از این موارد توسط بانک دریافت می شود و در موارد دیگری هر دو وثیقه را درخواست می کنند. ممکن است حتی در مواردی خاص وثیقه دیگری مثل تضمین موسسات یا بانک های معتبر خارجی را هم درخواست نمایند. این موارد بسته به نظر بانک های مختلف، به صورت های گوناگونی می باشد. در نتیجه باید نظر هر بانک را جداگانه در مورد ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار یا سایر ضمانت نامه ها جویا شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.