اطلاعاتی درباره شرایط گمرک

اطلاعاتی درباره شرایط گمرک

شرایط گمرک چیست؟

صادارت و واردات کالا ها دارای شرایط خاص و متعددی می باشد که از آن ها با نام شرایط گمرک یاد می کنند. شرایط گمرک مجموعه قوانینی هستند که برای سازمان دهی به بخش صادرات و واردات کالا ها از آن استفاده می شود. شرایط گمرک را اولین بار با سالروز تاسیس گمرک ها و مرزها مورد استفاده قرار دادند. در واقع از زمانی که گمرک ها برای رسیدگی به صادرات و واردات کشورها به وجود آمدند، از همان زمان شرایط گمرک هم تشکیل شده و برای نظم بخشیدن به کار گمرک ها از آن استفاده کردند.

گمرک ایران دارای سیاست های بسیار پیچیده و تاریخچه ای بسیار طولانی می باشد. شرایط گمرک هم همانند تاریخچه آن، دارای تاریخچه ای طولانی می باشد و سال های زیادی است که از این مجموعه قوانین برای اداره امور استفاده می شود. در ادامه شرایط گمرک را برای شما بیان خواهیم کرد و به طور دقیقی ان ها را برای شما بیان خواهیم کرد. شاید این شرایط طی سال های زیادی که از تصویب آن ها گذشته است، تغییراتی را متحمل شده باشند و سیاست های تعیین شرایط گمرک نسبت به گذشته تغییراتی کرده باشد.

نکته مهمی وجود دارد که در این جا باید به آن اشاره کنیم، مناطق آزاد تجاری دارای شرایط خاصی هستند و قوانین آن ها با گمرک های دولتی دارای فرق های بسیاری هستند. شرایط گمرک که در این مطلب به آن ها اشاره می شود با قوانین این مناطق خصوصی مشابهت های بسیار کمی دارند و قوانین این سازمان ها به صورت جداگانه ای تعیین و اجرایی می شود. لازم به ذکر است که قوانین مناطق آزاد تجاری توسط سازمان مناطق آزاد تعیین شده و قوانین گمرک هم به صورت دولتی در سازمان گمرک تعیین می گردند.

اطلاعاتی درباره شرایط گمرک

اولین بخش از قوانین و شرایط گمرک

اولین بخش از قوانین و شرایط گمرک به اظهار مربوط می شود، این بخش بیانه ای گمرکی مربوط به کالاها می باشد که وظیفه تعیین رویه گمرکی برای انواع کالاها را به عهده دارد. در زمان تحویل مدارک حتما باید اظهارنامه را هم دریافت کرده و به مقام مربوطه تحویل دهید. اگر به موقع برای تحویل مدارک و اظهارنامه ها اقدام ننمایید، با مشکلات جدی مواجه خواهید شد. اهمیت گمرک را در ادامه بعد از بیان کامل شرایط گمرک برای شما بیان خواهیم کرد.

دومین بخش از قوانین و شرایط گمرک

بخش بعدی مربوط به قوانین و شرایط گمرک، مربوط به شرایط اظهار و فرد اظهار کننده می شود. اظهار کننده از روش های زیادی برای این امر استفاده می کند. اظهارنامه ها به سبک های مختلفی تهیه می شوند و باید برای دریافت آن ها از بهترین روش های موجود منطبق با قوانین و شرایط گمرک استفاده کرد.

سومین بخش

بخش بعدی این قوانین به ترخیص کالاها مربوط می شود، دریافت تمامی اسناد لازم در این مرحله باید به طور دقیقی انجام شود. یعنی شما باید اسنادی مثل ترخیصیه را دریافت کنید و تمامی تشریفات گمرکی را را هم به صورت کامل انجام دهید. بخش های دیگری هم مثل تضمین در این شرایط گمرک وجود دارد و باید به طور دقیقی از آن ها استفاده شود.

چهارمین بخش

تعهد و حقوق ورودی هم از دیگر بخش های این شرایط می باشند که باید به صورت دقیقی اجرایی شوند. قوانین مربوط به حمل و نقل هم به صورت دقیقی در این شریاط اجرایی می گردند و باید برای اجرایی شدن آن ها هم به صورت دقیق و کاملی برنامه ریزی صورت بگیرد. این برنامه ریزی به زمان و دقت بسیار زیادی نیاز دارد و باید با برنامه دقیقی آن را اجرا کنند.

سیستم هماهنگ شده ای که در این بخش ها اجرایی شده است، به بخش های زیادی تقسیم شده است و شامل مواردی مثل حمل و نقل بین المللی می گردد. صاحب کالاهای تجاری هم باید به صورت دقیق مشخص شود و این از مهم ترین شرایط گمرک و قوانین حاکم بر آن می باشد. قلمرو گمرکی از بخش های می باشد که در آن قوانین گمرکی به طور دقیقی اجرایی می گردند.

انواع کالاها در گمرک طبقه بندی می گردند، کالاها را میتوان به انواع داخلی و تجاری و گمرک نشده تقسیم کرد. کالاهای خاصی در گمرک به منظور صادرات و واردات تعبیه شده و برای این امر به صورت خاصی تفکیک و بسته بندی می گردد. کالاهای داخلی در همین کشور تولید شده و برای مصارف داخلی و به فروش رسیدن در زمان های خاصی آماده می گردند. کالاهای خارجی که ورود آن ها هم قطعی می شود، به نوعی کالای داخلی در نظر گرفته می شوند. کالاهایی هم هستند که قوانین گمرک به آن ها اجازه عبور نمی دهد و مسیر پر پیچ و خم گمرک را نمی توانند به صورت کامل طی نمایند.

 اطلاعاتی درباره شرایط گمرک

اهمیت گمرک

اهمیت گمرک به حدی می باشد که برای تعیین قوانین مربوط به آن سازمان خاصی را مسئول قرار داده اند و این سازمان وظیفه نظارت بر کار گمرک را نیز برعهده دارد. همچنین میتوان مثالی را در این مورد مطرح کرد تا شما با اهمیت گمرک بیش تر آشنا شوید. تصور کنید که گمرکی برای رسیدگی به امور صادرات و واردات وجود نداشته باشد، در این صورت چه مشکلاتی ممکن است دامن گیر مردم و دولت یک کشور شود؟

مهم ترین مشکلی که به وجود خواهد آمد، صادرات و واردات بی رویه و خارج شدن منابع مالی کشور و سرمایه های ملی آن کشور می باشد. نبود نظارت دقیق در این گونه موارد نهایتا سبب ایجاد رکود اقتصادی و مشکلات شدید اقتصادی خواهد شد. شاید نبود این مسئول نظارت مشکلات شدیدتری را هم ایجاد کند که بررسی آن نیاز به تخصص زیاد دارد.

ما نیز این مطلب را به افراد خبره در این مورد خواهیم سپرد. قصد ما از بیان این مطلب اشاره به اهمیت گمرک و وجود شرایط گمرک مطلوب در آن می باشد. پس قصد نداریم که مفصلا در این مورد صحبت کنیم. با ما همراه شوید تا این مثال را بیش تر برای شما شرح دهیم. اگر گمرک و ناظری وجود نداشته باشد، در نهایت اقتصاد این کشور به فنا و قهقرا خواهد رفت.

در واقع این اقتصاد به ناظر دقیقی نیاز دارد و وجود هر نوع مشکل در این زمینه از نبود نظارت دقیق در برخی قسمت ها ناشی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.